DWIE SZKLANICE W STYLU HISTORYCZNYM, ok. 1900

DWIE SZKLANICE W STYLU HISTORYCZNYM, ok. 1900
Author
Title
DWIE SZKLANICE W STYLU HISTORYCZNYM, ok. 1900
Details

szkło bezbarwne, barwne emalie, złocenie;
szklanica z lewej – wys. 14 cm, śr. wylewu 9 cm, dekorowana motywem tarczy herbowej trzymanej przez dwa gryfy, z napisami w języku niemieckim, z nazwiskiem Nicolaus Welhamer i rokiem 1640;
szklanica z prawej – wys. 13,7 cm, śr. wylewu 9 cm, wg projektu Oscara Jummla dla Fritza Heckerta, dekorowana konnym portretem Gustawa II Adolfa króla Szwecji, z napisem: Gustavus Adolphus König in Schweden, Cum Deo Et Victricibus Armis, Anno Domini 1634.
Stan zachowania dobry.

Cena:
800 zł, 800 zł

Poz. 15994, DWIE SZKLANICE W STYLU HISTORYCZNYM, ok. 1900 - kontakt

DWIE SZKLANICE W STYLU HISTORYCZNYM, ok. 1900
Kontakt

powrót