SREBRNY MLECZNIK PÓŹNOKLASYCYSTYCZNY

SREBRNY MLECZNIK PÓŹNOKLASYCYSTYCZNY
Author
Title
SREBRNY MLECZNIK PÓŹNOKLASYCYSTYCZNY
Details

płaska, kolista stopa, owoidalny brzusiec, szeroki wylew, wyniesiony uchwyt, brzusiec obwiedziony poniżej wylewu taśmą z reliefowym motywem kimationu doryckiego; wys. 16 cm, waga 218 g, srebro próby poniżej 0,750 (świadectwo badania Urzędu Probierczego), francuska cecha (?) po 1838, monogram złotnika: R & L (?).

Cena:
1 600 zł

Poz. 16908, SREBRNY MLECZNIK PÓŹNOKLASYCYSTYCZNY - kontakt

SREBRNY MLECZNIK PÓŹNOKLASYCYSTYCZNY
Kontakt

powrót