„Żywczanka”, ok. 1947 Maria KONARZEWSKA (1924-2011) (?)

 „Żywczanka”, ok. 1947 Maria KONARZEWSKA (1924-2011) (?)
Author
Title
Maria KONARZEWSKA (1924-2011) (?)
Details

rzeźba pełna, ceramika, szkliwo kremowe, wys. 31 cm,
sygnowana monogramem wiązanym i opisana na owalnej podstawie: Żywczanka MK 6. 3. 1947.
Rzeźba ze zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

  • opłata droit de suite
Cena:
1 600 zł

Artystka ceramik, córka Ludwika Konarzewskiego seniora. Kształciła się w Instytucie Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorką zarówno ceramiki użytkowej, jak również rzeźby i płaskorzeźby ceramicznej, których tematyka nawiązuje do tradycji kulturowych regionów beskidzkich. Poza drobną rzeźbą ceramiczną wykonała większe formy, głównie płaskorzeźby, do kościoła parafialnego pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim, do kaplicy Domu Księży Emerytów w Katowicach, oraz do kościoła Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu – dzielnicy Rybnika. Wykonywana przez artystkę ceramika jest barwiona wyłącznie tlenkami, a następnie szkliwiona.

Poz. 17249, Maria KONARZEWSKA (1924-2011) (?) - kontakt

 „Żywczanka”, ok. 1947 Maria KONARZEWSKA (1924-2011) (?)
Kontakt

powrót