Arnold HARTIG Krucyfiks Kriegsfürsorge 1914-1915

Arnold HARTIG  Krucyfiks Kriegsfürsorge 1914-1915
Author
Title
Krucyfiks Kriegsfürsorge 1914-1915
Details

odlew biały metal, złocenie, wym.: 15 x 7,5 cm,
sygn. u dołu: Hartig,
u dołau napis: KRIEGS/FÜR/SORGE/1914/1915.
Tekturowe etui z napisem: Kriegsfürsorgeamt 1914-1915.

Cena:
350 zł

Kriegsfürsorgeamt to powstały w 1914 Urząd Opieki Wojennej monarchia austro-węgierskiej zajmujący się organizacją pomocy dla żołnierzy na froncie, inwalidów wojennych, wdów wojennych i sierot wojennych w czasie I wojny światowej.

Czeski rzeźbiarz i medalier związany z wiedeńskim środowiskiem artystycznym, autor ponad 600 obiektów rzeźbiarskich. Jego wczesne prace nawiązywały do stylistyki secesji. Artysta w 1905 został członkiem wiedeńskiego Künstlerhaus. W czasie I wojny współpracował z austriackim Urzędem Opieki Wojennej projektując m.in. medale. Po zakończeniu wojny pracował na zlecenie Mennicy Wiedeńskiej, wykonując liczne projekty monet. Jest autorem medali portretowych Mozarta, Beethovena, Szuberta. W latach 30. XX w. wykonywał medale o tematyce religijnej.

Poz. , Krucyfiks Kriegsfürsorge 1914-1915 - kontakt

Arnold HARTIG  Krucyfiks Kriegsfürsorge 1914-1915
Kontakt

powrót