Franciszek KURZEJA „Święta Barbara”

    Franciszek KURZEJA      „Święta Barbara”
Author
Title
„Święta Barbara”
Details

płaskorzeźba w węglu, wym.: 24 x 13 x 10,5 cm,
sygn. na odwrocie rytym monogramem wiązanym: FK.
Na podstawie nalepka z dedykacją: Szczęść Boże / Andrzejowi / życzy „Stara Strzecha (?) / Górnicza” / z kop. „Katowice” / (podpisy nieczytelne) / 7. 06. 19 (data nieczytelna) K-ce.

Cena:
1 400 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, autor wycinanek. Ukończył technikum górnicze i od 16 roku życia do emerytury pracował w kopalni „Katowice”. Pochodził z rdzennie śląskiej rodziny, ojciec Kurzei był przez jakiś czas kierowcą Korfantego, matka współpracowała jako rysowniczka z pismem „Polonia”. Wspólnie z Janem Nowakiem i Józefem Rockstrohem założyli w 1956 przy kopalni zespół plastyczny „Gwarek 58”. Był członkiem Komitetu do Spraw Pomordowanych Górników Kopalni „Wujek”. Tematyka jego prac nawiązuje do historii Śląska, artysta wiele miejsca poświęca historii najnowszej, związanej z powstaniem Solidarności i upadkiem komunizmu. Inspirują go śląskie tradycje i zwyczaje.

Poz. 17356 n.1000, „Święta Barbara” - kontakt

    Franciszek KURZEJA      „Święta Barbara”
Kontakt

powrót