G. WOCHNIK „Pożegnanie żołnierza”, ok. 1940

G. WOCHNIK „Pożegnanie żołnierza”, ok. 1940
Author
Title
„Pożegnanie żołnierza”, ok. 1940
Details

rzeźba w drewnie (głęboki relief), wym.: 57 x 39,5 x 7,5 cm,
sygnatura ryta p.d.: G. Wochnik; na odwrocie opis autorski: G. Wochnik / H.K.P. / Gleiwitz O/S.

Cena:
4 000 zł

Poz. 16453, „Pożegnanie żołnierza”, ok. 1940 - kontakt

G. WOCHNIK „Pożegnanie żołnierza”, ok. 1940
Kontakt

powrót