Henryk NITRA „Góral z fajką”

Henryk NITRA  „Góral z fajką”
Author
Title
„Góral z fajką”
Details

rzeźba pełna, drewno, wys. 54 cm,
sygn. ryta na podstawie: Nitra; na postumencie autorska dedykacja: Zacnemu / jubilatowi / autor / 1912-1947.

Cena:
4 800 zł

Rzeźbiarz i malarz, urodzony w Szobiszowicach na Śląsku Cieszyńskim. Kształcił się w trzyletniej szkole rzeźbiarskiej w Wałaskim Mezirzeczu na Morawach. Naukę kontynuował w
zakładach rzeźbiarskich w Wiedniu, Monachium i Moravskiej Ostrawie. Jako żołnierz armii austriackiej w czasie I wojny projektował i wykonywał nagrobki wojskowe. Po wojnie naukę uzupełniał w Poznaniu i Berlinie, nie ma potwierdzenia, że studiował u K. Laszczki w krakowskiej ASP. W 1922 wrócił na Śląsk Cieszyński i założył pracownie rzeźbiarską w Żermanicach, a później w Górnych Błędowicach, aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym Zaolzia. W czasie II wojny ukrywał się we Lwowie i Krakowie, w 1945 osiadł w Cieszynie. Jako rzeźbiarz najchętniej podejmował tematykę związaną z życiem i pracą mieszkańców Śląska, przedstawiał górników, gajdoszy, żniwiarzy. Wykonywał portrety, rzeźbę religijna i nagrobną. Malarstwo uprawiał podczas okupacji, posługując się głównie techniką akwarelową. Artysta był założycielem i prezesem (1945-1948) ekspozytury Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Cieszynie.

Poz. 16044, „Góral z fajką” - kontakt

Henryk NITRA  „Góral z fajką”
Kontakt

powrót