Mieczysław FILIPKIEWICZ „Żaglówki na Bałtyku”

Mieczysław FILIPKIEWICZ  „Żaglówki na Bałtyku”
Author
Title
„Żaglówki na Bałtyku”
Details

olej, tektura, 34,5 x 40 cm,
sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.

  • opłata droit de suite
Cena:
3 600 zł

Malarz związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, brat Stefana. Kształcił się w krakowskiej ASP u S. Dębickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza (1910-15 ), oraz u W. Weissa (1921-23). Studia uzupełniał w Wiedniu. Wystawiał głównie w krakowskim TPSP. Tematami jego prac były najczęściej pejzaże morskie i tatrzańskie, malował martwe natury, rzadziej motywy figuralne.

Poz. 15669, „Żaglówki na Bałtyku” - kontakt

Mieczysław FILIPKIEWICZ  „Żaglówki na Bałtyku”
Kontakt

powrót