Bolesław STAWIŃSKI „Wnętrze z kwiatami”, ok. 1937

    Bolesław STAWIŃSKI    „Wnętrze z kwiatami”, ok. 1937
Author
Title
„Wnętrze z kwiatami”, ok. 1937
Details

akwarela, papier, 27,5 x 21,8 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
1 450 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich wystawach Grupy, razem z Grupą jeździł na plenery do Krzemieńca, współpracował z teatrem plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

Poz. 16591, „Wnętrze z kwiatami”, ok. 1937 - kontakt

    Bolesław STAWIŃSKI    „Wnętrze z kwiatami”, ok. 1937
Kontakt

powrót