A. MARICELLI „Włoskie wybrzeże”

A. MARICELLI  „Włoskie wybrzeże”
Author
Title
„Włoskie wybrzeże”
Details

olej, deska, 19 x 27 cm,
sygn. p.d.: A. Maricelli.
Na odwrocie nalepka galerii Hans Haselein & Sohn z Bremy i stempel z datą: 13. Jun. 1918.

Cena:
2 100 zł

Poz. 16912, „Włoskie wybrzeże” - kontakt

A. MARICELLI  „Włoskie wybrzeże”
Kontakt

powrót