Włodzimierz TETMAJER „Wieczór”

   Włodzimierz TETMAJER  „Wieczór”
Author
Title
„Wieczór”
Details

olej, płótno, 54 x 65 cm,
sygn. monogramem p.d.: W T
Na odwrocie drukowana nalepka TPSP w Krakowie z tekstem atramentem: Włodzimierz Tetmajer / Wieczór / olej / cena 300 zł /.
Obraz po konserwacji, płótno dublowane.

Cena:
22 000 ZŁ

Malarz, grafik i poeta, przyrodni brat Kazimierza. Ukończył studia na kierunku filozofii i filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malarstwa uczył się w Wiedniu u C. Griepenkerkla, w latach 1882-1886 kontynuował naukę w SSP w Krakowie u W. Łuszczkiewicza, F. Cynka i L. Löfflera oraz w latach 1889-1895 u J. Matejki. Studia uzupełnił w Monachium w latach 1886-1889 u A. Wagnera, oraz w Paryżu i Wiedniu. W 1890 ożenił się z A. Mikołajczykówną. W 1895 zamieszkał w Bronowicach. Należał do TAP "Sztuka" i grupy "Zero". Od 1901 prowadził szkołę malarstwa dla kobiet. Malował głównie sceny rodzajowe, przedstawiające często folklor wsi podkrakowskich. Tworzył także polichromie, w których łączył motywy ludowe z secesyjną stylizacją. Zajmował się też ilustrowaniem książek, projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

Poz. 16541, „Wieczór” - kontakt

   Włodzimierz TETMAJER  „Wieczór”
Kontakt

powrót