Richard KARGER „Święta”, 1932

Richard KARGER  „Święta”, 1932
Author
Title
„Święta”, 1932
Details

olej, płótno, 61 x 48,5 cm,
sygn. p.d.: R. Karger / 32.

Cena:
5 600 zł

Malarz urodzony i związany z Głubczycami w województwie opolskim, zmarł w Berlinie. Kształcił się w akademii monachijskiej. W 1904 podróżował po Niemczech. Miał około 25 wystaw indywidualnych, m. in. w Monachium, Bremie, Stuttgarcie, Wrocławiu, Poznaniu, Chicago. Lata międzywojenne spędził w rodzinnych Głubczycach, po wojnie osiadł w Berlinie. Uprawiał malarstwo religijne i portretowe. Jest autorem licznych obrazów w głubczyckich kościołach, a także autorem serii portretów przełożonych głubczyckiego zakonu franciszkanów oraz portretów dawnych właścicieli Głubczyc w klasztornym refektarzu. W kościele parafialnym we Włodzieninie znajduje się tryptyk „Święta Trójca”, przeniesiony po 2. wojnie z głubczyckiej parafii św. Anny. W kościele w Bogdanowicach można podziwiać „Świętą Rodzinę”, przeniesioną do kościoła z kaplicy dawnego katolickiego internatu dla młodzieży gimnazjalnej. W Niemczech najwięcej powojennych obrazów Kargera znajduje się w katolickim kościele w Eschershausen. Na rynku antykwarycznym prace tego górnośląskiego artysty są dużą rzadkością.
(Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=o2ug-X-omoA)

Poz. , „Święta”, 1932 - kontakt

Richard KARGER  „Święta”, 1932
Kontakt

powrót