Jan WAŁACH „Sianokosy. Istebna”, 1974

Jan WAŁACH „Sianokosy. Istebna”, 1974
Author
Title
„Sianokosy. Istebna”, 1974
Details

akwarela, ołówek, karton, 33 x 24 cm,
sygn. l.d.: 3. IX. 74 Jan Wałach
Na odwrocie autorski napis ołówkiem: 500 zł / Jan Wałach / art. m. / Istebna 293 / 3./ IX. 74.

  • opłata droit de suite
Cena:
2 200 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, J. Fałata i F. Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy, muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną, malował beskidzkie pejzaże.

Poz. 16409, „Sianokosy. Istebna”, 1974 - kontakt

Jan WAŁACH „Sianokosy. Istebna”, 1974
Kontakt

powrót