Ignacy PIEŃKOWSKI „Prządki”

 Ignacy PIEŃKOWSKI „Prządki”
Author
Title
„Prządki”
Details

olej, płótno, 67 x 58 cm,
sygn. p.d.: Ign. Pieńkowski.
Na krosnach stempel Składu Papieru R. Aleksandrowicz, Kraków, Basztowa 14, oraz stempel Domu Handlowo-Komisowego, obrazy, dywany, antyki itp., Kraków Szpitalna 11 róg św. Tomasza, do obrazu dołączony rachunek zakupu obrazu „Prządki”, wystawiony przez Domu Handlowo-Komisowy z Krakowa, z datą 3.5. (19)40.

Cena:
12 000 zł

Malarz, grafik, pedagog. Kształcił się warszawskiej Klasie Rysunkowej Gersona, studia malarskie kontynuował w krakowskiej SSP u Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego, oraz w Monachium i Paryżu. Rok przebywał w Rzymie, cztery lata spędził w Paryżu, odwiedził Włochy. Po powrocie do Warszawy objął profesurę w tamtejszej SSP, a po I wojnie został profesorem krakowskiej ASP. Jego uczniami byli m.in. Brzozowski, Cybis, Kantor, Larisch. Znany głównie z martwych natur i portretów, malował również pejzaże, kompozycje symboliczne (we wczesnej twórczości), religijne, zajmował się grafiką.

Poz. P.K. 16585, „Prządki” - kontakt

 Ignacy PIEŃKOWSKI „Prządki”
Kontakt

powrót