„Portret dziecka”, 1 poł. XIX w.

„Portret dziecka”, 1 poł. XIX w.
Author
Title
„Portret dziecka”, 1 poł. XIX w.
Details

olej, płótno (dublowane), 37 x 37 cm,
niesygnowany.
Na odwrocie ramy nalepka firmy ramiarskiej z Düsseldorfu.
Stan zachowania: ślady dawnej konserwacji (dublowanie), przy dolnej krawędzi ubytki warstwy malarskiej.

Cena:
3 500 zł

Poz. , „Portret dziecka”, 1 poł. XIX w. - kontakt

„Portret dziecka”, 1 poł. XIX w.
Kontakt

powrót