Bolesław STAWIŃSKI „Pejzaż zakopiański”

 Bolesław STAWIŃSKI    „Pejzaż zakopiański”
Author
Title
„Pejzaż zakopiański”
Details

tempera, papier, 22 x 28 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński.
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
1600 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich wystawach Grupy, razem z Grupą jeździł na plenery do Krzemieńca, współpracował z teatrem plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

Poz. 16794 , „Pejzaż zakopiański” - kontakt

 Bolesław STAWIŃSKI    „Pejzaż zakopiański”
Kontakt

powrót