Bolesław STAWIŃSKI „Pejzaż z okolic Krzemieńca”, ok. 1940

Bolesław STAWIŃSKI   „Pejzaż z okolic Krzemieńca”, ok. 1940
Author
Title
„Pejzaż z okolic Krzemieńca”, ok. 1940
Details

olej, tektura, 23,5 x 27 cm,
Na odwrocie sygnatura atramentem i pieczątka autorska: Bolesław Stawiński / artysta-plastyk / 41-902 Bytom, Józefczaka 8/5 / Nr leg. Z.P.A.P. (nieczytelny).
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
3 500 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich wystawach Grupy, współpracował z teatrem plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

Poz. 16389, „Pejzaż z okolic Krzemieńca”, ok. 1940 - kontakt

Bolesław STAWIŃSKI   „Pejzaż z okolic Krzemieńca”, ok. 1940
Kontakt

powrót