Fryderyk PAUTSCH „Pejzaż z Bolechowa w Galicji”

    Fryderyk PAUTSCH     „Pejzaż z Bolechowa w Galicji”
Author
Title
„Pejzaż z Bolechowa w Galicji”
Details

olej, tektura, 21 x 30 cm,
sygn. p. d.: FPautsch
Podobna kompozycja - „Bolechów w Galicji”, ok. 1920, olej, tektura 21,5 x 30,5 cm, reprodukowana w: „Fryderyk Pautsch. Pejzaże i inne tematy”, red. ks. A.J. Nowobilski, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, s. 67, poz. 33.

Cena:
Sprzedane

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowni J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w paryskiej Académie Julian. W 1906 zamieszkał we Lwowie, w 1912 przeniósł się do Wrocławia, gdzie na zaproszenie Hansa Poelziga podjął pracę w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego. W 1919 został kierownikiem poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, a od 1925 do lat powojennych prowadził katedrę malarstwa w ASP w Krakowie. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, m. in. TAP Sztuka i wiedeńskiego Hagebundu. W czasie I wojny artysta służył w armii austriackiej (1914-1918), był na frontach w Galicji, na Bukowinie, w Serbii, Czarnogórze, Dalmacji, Włoszech i na Litwie. Silne związki artysty z Pokuciem, gdzie często i chętnie przebywał , zaowocowały serią obrazów o tematyce huculskiej. Są to prace malowane niezwykle ekspresyjnie, swobodnymi pociągnięciami pędzla, o żywej, nasyconej kolorystyce i wyrazistej fakturze.

Poz. 16234 4600, „Pejzaż z Bolechowa w Galicji” - kontakt

    Fryderyk PAUTSCH     „Pejzaż z Bolechowa w Galicji”
Kontakt

powrót