Jan DUTKIEWICZ „Pejzaż z białymi wzgórzami”, 1974

Jan DUTKIEWICZ  „Pejzaż z białymi  wzgórzami”, 1974
Author
Title
„Pejzaż z białymi wzgórzami”, 1974
Details

olej, karton, 29 x 41 cm,
sygn. l.d.: J. Dutkiewicz / 1974
Stan zachowania: spękania malatury w p.g. narożniku.

  • opłata droit de suite
Cena:
Sprzedane

Malarz, uczeń F. Pautscha i S. Kamockiego w krakowskiej ASP, od 1945 związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1950-1977 był kierownikiem pracowni malarstwa krakowskiej filii ASP w Katowicach. Twórczość Dutkiewicza zdominowana jest zagadnieniami kolorystycznymi, w rozwiązaniach formalno-przestrzennych artysta chętnie nawiązuje do twórczości Cezanne`a.

Poz. 16056, „Pejzaż z białymi wzgórzami”, 1974 - kontakt

Jan DUTKIEWICZ  „Pejzaż z białymi  wzgórzami”, 1974
Kontakt

powrót