Jan DUTKIEWICZ „Pejzaż letni z domem i snopkami”

Jan DUTKIEWICZ  „Pejzaż letni z domem i snopkami”
Author
Title
„Pejzaż letni z domem i snopkami”
Details

olej, karton, 29 x 41 cm,
niesygnowany.

  • opłata droit de suite
Cena:
2 200 zł

Malarz, uczeń F. Pautscha i S. Kamockiego w krakowskiej ASP, od 1945 związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1950-1977 był kierownikiem pracowni malarstwa krakowskiej filii ASP w Katowicach. Twórczość Dutkiewicza zdominowana jest zagadnieniami kolorystycznymi, w rozwiązaniach formalno-przestrzennych artysta chętnie nawiązuje do twórczości Cezanne`a.

Poz. 16056, „Pejzaż letni z domem i snopkami” - kontakt

Jan DUTKIEWICZ  „Pejzaż letni z domem i snopkami”
Kontakt

powrót