Bolesław STAWIŃSKI „Pejzaż górski”, ok. 1937-1938

Bolesław STAWIŃSKI „Pejzaż górski”, ok.  1937-1938
Author
Title
„Pejzaż górski”, ok. 1937-1938
Details

akwarela, ołówek, papier, 27,5 x 20 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
1 450 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich wystawach Grupy, razem z Grupą jeździł na plenery do Krzemieńca, współpracował z teatrem plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne

Poz. 15817, „Pejzaż górski”, ok. 1937-1938 - kontakt

Bolesław STAWIŃSKI „Pejzaż górski”, ok.  1937-1938
Kontakt

powrót