Fryderyk PAUTSCH „Obóz wojskowy z czasów I wojny”

Fryderyk PAUTSCH    „Obóz wojskowy z czasów I wojny”
Author
Title
„Obóz wojskowy z czasów I wojny”
Details

olej, tektura, 25,5 x 36,3 cm,
sygn. p. d.: FPautsch

  • opłata droit de suite
Cena:
5 000 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowni J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w paryskiej Académie Julian. W 1906 zamieszkał we Lwowie, w 1912 przeniósł się do Wrocławia, gdzie na zaproszenie Hansa Poelziga podjął pracę w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego. W 1919 został kierownikiem poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, a od 1925 do lat powojennych prowadził katedrę malarstwa w ASP w Krakowie. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, m. in. TAP Sztuka i wiedeńskiego Hagebundu. Silne związki artysty z Pokuciem, gdzie często i chętnie przebywał , zaowocowały serią obrazów o tematyce huculskiej. Są to prace malowane niezwykle ekspresyjnie, swobodnymi pociągnięciami pędzla, o żywej, nasyconej kolorystyce i wyrazistej fakturze. W czasie I wojny artysta służył w armii austriackiej (1914-1918). Przez okres roku stacjonowała w okopach nad rzeka Piavą, potem został przydzielony do tzw. Kriegespressquartier, gdzie wraz z innymi malarzami sporządzał dokumentację dotyczącą działań i zniszczeń wojennych. Był na frontach w Galicji, na Bukowinie, w Serbii, Czarnogórze, Dalmacji, Włoszech i na Litwie. Tematem jego wojennych prac były sceny z żołnierskiego życia na tyłach frontu, widoki biwakujących żołnierzy, portrety towarzyszy broni i oficerów, a także portrety jeńców rosyjskich.
(Lit.: Dorota Kudelska „Fryderyk Pautsch i jego obrazy w wiedeńskim Heeresgeschichtlisches Museum”, Rocznik Historii Sztuki, t. XL, PAN, 2015).

Poz. 15731, „Obóz wojskowy z czasów I wojny” - kontakt

Fryderyk PAUTSCH    „Obóz wojskowy z czasów I wojny”
Kontakt

powrót