Janusz JAROSIEWICZ „Maki”

Janusz JAROSIEWICZ  „Maki”
Author
Title
„Maki”
Details

olej, płyta, 50 x 50 cm.
Na odwrocie drukowana autorski opis czerwona kredką: Janusz Jarosiewicz / „Maki” / 50 x 55 (!).
Obraz ze zbiorów rodziny artysty, otrzymany bezpośrednio od Janusza Jarosiewicza.

Cena:
2800 zł

Malarz, przed 2. wojną związany z lwowskim środowiskiem artystycznym, po wojnie mieszkał w Bytomiu. Studiował w akademii wiedeńskiej. Artysta miał ok. 30 wystaw indywidualnych.

Poz. 17185, „Maki” - kontakt

Janusz JAROSIEWICZ  „Maki”
Kontakt

powrót