Bolesław STAWIŃSKI „Kwiaty z Koszęcina II”

  Bolesław STAWIŃSKI     „Kwiaty z Koszęcina II”
Author
Title
„Kwiaty z Koszęcina II”
Details

olej, tektura, 40 x 29,8 cm,
sygn. p.g.: B. Stawiński.
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
3 600 ZŁ

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich wystawach Grupy, współpracował z teatrem plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

Poz. 16028, „Kwiaty z Koszęcina II” - kontakt

  Bolesław STAWIŃSKI     „Kwiaty z Koszęcina II”
Kontakt

powrót