Bolesław STAWIŃSKI „Kwiaty w wazonie”, ok. 1968

Bolesław STAWIŃSKI  „Kwiaty w wazonie”, ok. 1968
Author
Title
„Kwiaty w wazonie”, ok. 1968
Details

olej, tektura, 43,5 x 28,5 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński.
Praca była prezentowana na wystawie „Bolesław Stawiński – Malarstwo”, w Space Gallery w Krakowie w 2002.
Obraz ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
4 200 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich wystawach Grupy, współpracował z teatrem plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

Poz. 16591, „Kwiaty w wazonie”, ok. 1968 - kontakt

Bolesław STAWIŃSKI  „Kwiaty w wazonie”, ok. 1968
Kontakt

powrót