Danuta DUDEK-BŁESZYŃSKA „Kompozycja”, ok. 1964

Danuta DUDEK-BŁESZYŃSKA „Kompozycja”, ok. 1964
Author
Title
„Kompozycja”, ok. 1964
Details

olej, płótno, 140 x 90 cm,
sygn. p.d.: D. Błeszyńska.
Na odwrocie sygnatura oraz nalepka ze stemplem Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa z 1964.

  • opłata droit de suite
Cena:
4 900 zł

Malarka urodzona w Rzeszowie. W latach 1951-1957 studiowała w krakowskiej ASP u profesora W. Taranczewskiego, dyplom uzyskała 1957. Zmarła tragicznie 10 stycznia 1974.

Poz. 16624, „Kompozycja”, ok. 1964 - kontakt

Danuta DUDEK-BŁESZYŃSKA „Kompozycja”, ok. 1964
Kontakt

powrót