Adam BUNSCH „Cerkiew w Bucniowie koło Tarnopola”, 1922

Adam BUNSCH „Cerkiew w Bucniowie koło Tarnopola”, 1922
Author
Title
„Cerkiew w Bucniowie koło Tarnopola”, 1922
Details

olej, płótno, 57 x 41,5 cm,
sygn. l.d.: A. Bunsch 1922;
Na odwrocie nalepka z tekstem maszynowym z wystawy obrazów malarzy polskich XX-lecia międzywojennego w Bielsku-Białej z okazji uroczystości 700- lecia m. Bielska, zorganizowana w Salach Muzeum, Zamek, 17.03 – 1. 09. 1963, z dopiskiem atramentem: Poz.: IV/b/1 włas pryw.
Obraz opisany w: „Adam Bunsch 1896-1969", Bielsko Biała, 1992, s. 49, poz. 28. Właścicielem obrazu był Henryk Bednarski, znany krakowski kolekcjoner pochodzący ze Lwowa.

  • droit de suite
Cena:
5 900 zł

Malarz i grafik, uczeń akademii wiedeńskiej i krakowskiej ASP w pracowni Mehoffera (1917-1921), student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podróżował do Włoch, Wiednia i Paryża. Lata międzywojenne spędził w Bielsku, utrzymując stały kontakt z życiem artystycznym Krakowa i Lwowa. Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas wojny walczył w szeregach wojska polskiego we Francji i Anglii. Po powrocie do kraju osiadł w Krakowie. Jego malarstwo nawiązuje do młodopolskich tradycji, poza licznymi portretami i scenami rodzajowymi malował kompozycje religijne, motywy wojenne, sceny symboliczne. Jest autorem projektu zespołu witraży w katowickim kościele Mariackim. Z dużym powodzeniem zajmował się drzeworytem, tematycznie i stylistycznie inspirowanym sztuką japońską.

Poz. 16369, „Cerkiew w Bucniowie koło Tarnopola”, 1922 - kontakt

Adam BUNSCH „Cerkiew w Bucniowie koło Tarnopola”, 1922
Kontakt

powrót