Stefan ŻECHOWSKI „Akt”, 1971

Stefan ŻECHOWSKI    „Akt”, 1971
Author
Title
„Akt”, 1971
Details

czarny długopis, papier fotograficzny, 24 x 18 cm,
sygn. monogramem p.d.: S. / 2. 12. 71.
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

Cena:
3 000 zł

Malarz, uczeń Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, członek Szczepu Rogate Serce. Brał udział we wszystkich wystawach ugrupowania. Wykonywał ilustracje do dzieł literackich, m.in. Mickiewicza, Leśmiana, Kasprowicza, a także do „Motorów” Emila Zegadłowicza.

Poz. 15144, „Akt”, 1971 - kontakt

Stefan ŻECHOWSKI    „Akt”, 1971
Kontakt

powrót