"Matka Boska Smoleńska i św. Mikołaj", 2 poł. XIX w.

Author
Title
"Matka Boska Smoleńska i św. Mikołaj", 2 poł. XIX w.
Details

ikona podwójna, tempera, deska, wym. ikon: 26,5 x 22 cm;
kiot drewno barwione na kolor mahoniu, wym. kiotu: 47,5 x 56,5 x 13 cm.

Cena:
4000 zł

Poz. , "Matka Boska Smoleńska i św. Mikołaj", 2 poł. XIX w. - kontakt

Kontakt

powrót