Lew DOBRZYŃSKI „Wilno-Zarzecze. Domy nad Wilenką”, 1935

Lew DOBRZYŃSKI „Wilno-Zarzecze. Domy nad Wilenką”, 1935
Author
Title
„Wilno-Zarzecze. Domy nad Wilenką”, 1935
Details

akwaforta, miękki werniks, 28,5 x 34,5,
sygn. oł. p.d.: L. Dobrzyński; oł. ld.: Wilno-Zarzecze.
Grafika z wileńskich zbiorów dr. Kazimierza Pelczara, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wybitnego naukowca, prekursora onkologii w Polsce.

Cena:
1 700 zł

Malarz, rysownik, grafik związany z wileńskim środowiskiem artystycznym. Kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, gdzie w 1936 uzyskał dyplom. Był członkiem powstałej w 1937 Grupy Wileńskiej. W 1938 w Sali Kasyna Oficerskiego w Wilnie odbyła się wystawa pośmiertna prac malarskich i graficznych Lwa Dobrzyńskiego, gromadząca pejzaże, portrety, szkice do malowideł dekoracyjnych. Artysta został pochowany na terenie rodzinnego majątku Łosza w obwodzie grodzieńskim, na jego grobie stoi kamień z tablicą w języku polskim i białoruskim.

Poz. 16825, „Wilno-Zarzecze. Domy nad Wilenką”, 1935 - kontakt

Lew DOBRZYŃSKI „Wilno-Zarzecze. Domy nad Wilenką”, 1935
Kontakt

powrót