„Wierzba nad rzeką”, 1954

„Wierzba nad rzeką”, 1954
Author
Title
„Wierzba nad rzeką”, 1954
Details

drzeworyt, 11,6 x 13,5 cm,
sygn. nieczytelna i data oł. p.d.: 1954
Drzeworyt ze zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu.

Cena:
380 zł

Poz. 17019, „Wierzba nad rzeką”, 1954 - kontakt

„Wierzba nad rzeką”, 1954
Kontakt

powrót