Wilhelm WACHTEL „Wieczór sederowy”, ok. 1936

Wilhelm WACHTEL „Wieczór sederowy”, ok. 1936
Author
Title
„Wieczór sederowy”, ok. 1936
Details

litografia , 53 x 43 cm, plansza: 60 x 44 cm, sygn. monogr. na kamieniu śr.d.: W. W.,
z teki „Pożegnanie z Golusem”, litografował H. Hederus, druk Artura Goldmana, Lwów, ok. 1936.
(Lit.: M. Grońska „Grafika w książce, tece i albumie”, Ossolineum, 1994, ss. 290-291, poz. 574; J. Malinowski „Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku”, PWN, Warszawa, 2000, s. 98).
Cena wywoławcza:

Cena:
750 zł

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowniach Leopolda Loefflera i Leona Wyczółkowskiego (1894-1899), studia kontynuował w akademii monachijskiej. Od 1900 wystawiał w lwowskim TPSP, poza Lwowem mieszkał w Wiedniu i Paryżu. W latach 1924, 1929, 1932 przebywał w Palestynie, gdzie osiadł na stałe w 1936. Podczas II wojnie wyjechał do USA.

Poz. PK 14642, „Wieczór sederowy”, ok. 1936 - kontakt

Wilhelm WACHTEL „Wieczór sederowy”, ok. 1936
Kontakt

powrót