Władysław ŻURAWSKI „W kąpieli”, 1936

    Władysław ŻURAWSKI   „W kąpieli”, 1936
Author
Title
„W kąpieli”, 1936
Details

drzeworyt kolorowany akwarelą, 18,8 x 15 cm,
sygn. oł. p.d.: Wł. Żurawski 1936; monogramem na klocku l.d.: ŻW; oł. l.d.: W kąpieli.

  • opłata droit de suite
Cena:
850 zł

Malarz, grafik, pedagog. Kształcił się w krakowskiej ASP u W. Weissa i J. Malczewskiego, grafikę studiował u J. Pankiewicza. W 1922 wyjechał na krótko do Paryża. Drzeworyt uprawiał od ok. 1928, inspirując się twórczością Skoczylasa. Chętnie podejmował tematy huculskie, sceny z polowań, do ulubionych należały akty, przedstawienia młodych hożych dziewcząt, utrzymane w radosnym, sielankowym klimacie.

Poz. , „W kąpieli”, 1936 - kontakt

    Władysław ŻURAWSKI   „W kąpieli”, 1936
Kontakt

powrót