Stanisław JAKUBOWSKI „Trawy”

Stanisław JAKUBOWSKI „Trawy”
Author
Title
„Trawy”
Details

akwatinta barwna, 18,8 x 24,6 cm,
sygn. oł. p.d.: St. Jakubowski.
Stan zachowania: papier lekko pożółkły, nieliczne, drobne rdzawobrązowe przebarwienia (foxing).

  • opłata droit de suite
Cena:
400 zł

Grafik, malarz, pedagog, uczeń Szkoły Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie oraz krakowskiej ASP w pracowniach Axentowicza, Dębickiego i Wyczółkowskiego, od 1958 docent tejże uczelni. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Krakowa, był członkiem wielu stowarzyszeń artystycznych, m.in. TPSP, Zw. Art. Plastyków, Tow. Art. Grafików. Wystawiał głównie grafikę. Znakomicie opanował technikę drzeworytu, z technik metalowych uprawiał miedzioryt, akwafortę, akwatintę, mezzotintę, suchą igłę. Interesował się historią ornamentu ludowego, studiował Słowiańszczyznę, jego prace cechował nastrojowy romantyzm i upodobanie do dekoracyjnej stylizacji. Był autorem tek graficznych, exlibrisów, specjalizował się w grafice książkowej.

Poz. 16381, „Trawy” - kontakt

Stanisław JAKUBOWSKI „Trawy”
Kontakt

powrót