Julian FAŁAT „Teka myśliwska. Polowanie na łosia zimą.”, 1923

Julian FAŁAT  „Teka myśliwska. Polowanie na łosia zimą.”, 1923
Author
Title
„Teka myśliwska. Polowanie na łosia zimą.”, 1923
Details

autolitografia barwna z „I Teki myśliwskiej – łosie i niedźwiedzie”, 28 x 43,5 cm,
sygn. na kamieniu l.d.: JFałat Nieśwież.
Stan zachowania: papier przedarty z lewej strony i w lewym górnym narożniku, mały ubytek papieru w prawym górnym narożniku.

Cena:
Sprzedane

„Tekę myśliwską” Fałat opracował w oparciu o swoje prace malarskie, wykorzystując najpopularniejsze motywy łowieckie. Teka zawiera osiem z planowanych dziesięciu barwnych autolitografii i została wydana w Toruniu w 1923.
(T. Dudek-Bujarek, „Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany”, Bielsko-Biała, 2017, s. 88;
M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław, 1994, s. 226, poz. 197).

Wybitny polski malarz, w latach 1895-1910 dyrektor krakowskiej szkoły Sztuk Pięknych, która dzięki jego staraniom uzyskała tytuł Akademii (1900), członek berlińskiej Akademii Sztuki, członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, nadworny malarz polowań Wilhelma II. W latach 1869-1871 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, studia kontynuował w Akademii monachijskiej u A. Strahubera i J.L. Raaba. Odbył liczne podróże (Włochy, Hiszpania, Bliski Wschód, Ukraina, Żmudź, Litwa). W latach 1894-1896 malował wraz z Wojciechem Kossakiem panoramę „Przejście Napoleona I przez Berezynę”. W 1910 artysta zamieszkał w Bystrej. Z Bystrej w 1920 wyjechał na krótki, trzyletni pobyt do Torunia, gdzie poza widokami miasta z upodobaniem malował Wisłę. W Toruniu aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta i był inicjatorem założenia Konfraterni Artystów w Toruniu. Od 1878 brał udział w wystawach w warszawskiej TZSP, gdzie miały również miejsce wystawy zbiorowe jego prac, w 1886 jego zbiorowa wystawa odbyła się w Berlinie, a w 1926 w krakowskim TPSP. Artysta był znakomitym akwarelistą, malował pejzaże zimowe, sceny myśliwskie, sceny rodzajowe, widoki miejskie, wiele miejsca w jego twórczości zajmują portrety – rodzinne, przyjaciół, znajomych.

Poz. 1800, „Teka myśliwska. Polowanie na łosia zimą.”, 1923 - kontakt

Julian FAŁAT  „Teka myśliwska. Polowanie na łosia zimą.”, 1923
Kontakt

powrót