Józef MEHOFFER „Tancerka. Prosto przed siebie (VI)”

Józef MEHOFFER   „Tancerka. Prosto przed siebie (VI)”
Author
Title
„Tancerka. Prosto przed siebie (VI)”
Details

miękki werniks, 17,8 x 11,7 cm,
niesygnowana.
Na odwrocie napis ołówkiem: Mehofer (!), (odb. z płyty or.) / zakup u Just. Sokalskiego.

Cena:
Sprzedane

Grafika pochodzi z cyklu „Tancerka”, serii powstałej w latach 1905-1907, na którą składają się prace wykonane w technikach akwaforty, często łaczonej z suchą igłą, akwatinty i miękkiego werniksu. Na wszystkich grafikach artysta przedstawił hiszpańską tancerkę Rosario Guerrero, której wystep miał okazję podziwiać w Monachium w 1905. Cykl grafik poprzedziły liczne szkice, artysta nadał grafikom tytuły i ustalił ich kolejność. Cyklowi temu oraz związanym z nimi szkicom została poświęcon niewielka wystawa w Domu Mehoffera w Krakowie (13.03 - 12.05.2013), wystawie towarzyszył katalog z tekstem Anny Zeńczak. („Tancerka. Rosario Guerrero w grafikach i rysunkach Józefa Mehoffera z lat 1905-1907”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013).

Malarz, twórca witraży i polichromii, grafik, ilustrator, wybitny przedstawiciel sztuki Młodej Polski. Kształcił się w krakowskiej SSP u J. Matejki i W. Łuszczkiewicza. W latach 1889-1890 kontynuował studia w akademii wiedeńskiej, a następnie w Paryżu w École Nationale des Beaux-Arts i Académie Colarossi (1891-1896). W 1902 został profesorem w krakowskiej ASP. Jej rektorem był w latach 1914-1918 oraz 1932-1933. Należał do TAP „Sztuka”, której był członkiem-założycielem, angażował się w działalność Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. warszawskiego TZSP, TPSP w Krakowie, Towarzystwa „Sztuka”. Otrzymał liczne wyróżnienia, m.in. złoty medal w Paryżu w 1900, złoty medal w St. Louis w 1905, grand prix na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925. Poza malarstwem olejnym do najważniejszych dziedzin jego twórczości należało projektowanie witraży i polichromii. Jest autorem m.in. cyklu 13 witraży dla katedry św. Mikołaja we Fryburgu, zespołu witraży do katedry wawelskiej i kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. Jego polichromie stanowią dekorację skarbca kaplicy na Wawelu, kościoła w Płocku, katedry ormiańskiej we Lwowie (polichromia i mozaiki). Zajmował się grafiką użytkową, współpracował z warszawskim „Życiem” i krakowską „Chimerą”, projektował plakaty. Był autorem tekstów o sztuce.

Poz. 17136, „Tancerka. Prosto przed siebie (VI)” - kontakt

Józef MEHOFFER   „Tancerka. Prosto przed siebie (VI)”
Kontakt

powrót