Kazimierz WISZNIEWSKI „Święty Krzysztof”, 1948

Kazimierz WISZNIEWSKI „Święty Krzysztof”, 1948
Author
Title
„Święty Krzysztof”, 1948
Details

drzeworyt, podkolorowany akwarelą, 19,5 x 11,5 cm,
sygn. oł. śr.d.: KWiszniewski / 1948 / „Św. Krzysztof” oryg. drzeworyt ręcznie odbity / podkolorowany akwarelą; na klocku monogramem l.d.: KW

  • opłata droit de suite
Cena:
300 zł

Grafik i malarz. Po ukończeniu Instytutu Głuchoniemych w Warszawie kształcił się w warszawskiej SSP u I. Pieńkowskiego i S. Lenza. Studia kontynuował w prywatnej szkole Krzyżanowskiego oraz w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie u M. Kotarbińskiego, Trojanowskiego i W. Skoczylasa. Przez pewien czas mieszkał w Lublinie, Puławach i Węgrowie Podlaskim, po II wojnie w Kielcach i Krakowie. W początkowym okresie inspirowała go twórczość Skoczylasa. Tematyka jego prac obejmowała motywy figuralne - sceny religijne, ludowe, ujęte w rozbudowaną ornamentykę o ludowym charakterze. W latach trzydziestych odszedł od wpływów Skoczylasa i sztuki ludowej, zainteresował się pejzażem i architekturą. Jego kompozycje stają się bardziej zróżnicowane, ujęcia ciekawsze. Powstają pejzaże miejskie z Gdańska, Poznania, Nałęczowa, Kazimierza nad Wisłą. Artysta jest autorem licznych ekslibrisów i grafiki okolicznościowej: biletów wizytowych, świętych obrazków, ozdobników na listy. Znaczącą pozycją w jego twórczości są księgoznaki, których wykonał ponad 500.

Poz. 15987, „Święty Krzysztof”, 1948 - kontakt

Kazimierz WISZNIEWSKI „Święty Krzysztof”, 1948
Kontakt

powrót