Jan WAŁACH "Święta Barbara"

Jan WAŁACH
Author
Title
"Święta Barbara"
Details

drzeworyt, bibułka, 16,5 x 10,4 cm,
sygn. oł. l.d.: Jan Wałach
droit de suite

Cena:
500 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy, muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. 16495, "Święta Barbara" - kontakt

Jan WAŁACH
Kontakt

powrót