Jan NOWAK „Św. Barbara”, 2003

    Jan NOWAK       „Św. Barbara”, 2003
Author
Title
„Św. Barbara”, 2003
Details

linoryt, 14/15, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej, 70 x 42 cm,
sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 2003 r.; oł. l.d.: Linoryt 14/15 „Św. Barbara”, oraz monogramem na płycie p.g.: J. N. 2003 r.
Odbitkę prezentowanej grafiki posiada w swoich zbiorach Muzeum Śląskie w Katowicach.
(„Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 187)

Cena:
Sprzedane

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków „Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt i miedzioryt. W pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
(Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Miedzy etnosztuka a sztuka akademicką. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132)

Poz. 1 750 zł, „Św. Barbara”, 2003 - kontakt

    Jan NOWAK       „Św. Barbara”, 2003
Kontakt

powrót