Paweł STELLER „Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Stalinogrodzie”, 1952

Paweł STELLER   „Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Stalinogrodzie”, 1952
Author
Title
„Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Stalinogrodzie”, 1952
Details

litografia, 21,6 x 34,2 cm,
sygn. ołówkiem p.d.: P. Steller 1952; l.d.: Litografia
Grafika ze zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

  • opłata droit de suite
Cena:
Sprzedane

Grafik, malarz, pedagog, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. Studiował we Lwowie, Pradze i grafikę u W. Skoczylasa w warszawskiej SSP. Z technik graficznych uprawiał głównie drzeworyt, z technik malarskich akwarelę. Prace graficzne artysty cechuje perfekcyjne opanowanie warsztatu i realistyczne, wyraziste opracowanie tematu.

Poz. 17247 1100, „Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Stalinogrodzie”, 1952 - kontakt

Paweł STELLER   „Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Stalinogrodzie”, 1952
Kontakt

powrót