Bronisław STAPIŃSKI „Opera i Balet. Stanisław Moniuszko i Piotr Czajkowski”

 Bronisław STAPIŃSKI  „Opera i Balet. Stanisław Moniuszko i Piotr Czajkowski”
Author
Title
„Opera i Balet. Stanisław Moniuszko i Piotr Czajkowski”
Details

teka, 18 odbitek żelatynowo-srebrowych na papierze barytowym, wym. 24 x 34 cm, w l.d. narożniku nalepka (pismo maszynowe) z opisem sceny na fotografii, na odwrocie zdjęcia opatrzone są pieczęcią autora: Bronisław Stapiński / Artysta Fotografik / Członek Związku Polskich Artystów Fotografików / Katowice, ul. Stanisława 8a / tel. 373-63 i pieczęcią firmy „Desa” Oddział Śląski, tekturowa teka z nalepką z tytułem i pieczęciami autora i „Desy”, wew. wykaz zdjęć znajdujących się w tece: 10 z oper Moniuszki i 10 z baletów Czajkowskiego. Stan zachowania: brak dwóch fotografii.

  • opłata droit de suite
Cena:
1 000 zł

Poz. 14957, „Opera i Balet. Stanisław Moniuszko i Piotr Czajkowski” - kontakt

 Bronisław STAPIŃSKI  „Opera i Balet. Stanisław Moniuszko i Piotr Czajkowski”
Kontakt

powrót