Jan WAŁACH „Niesienie Ukrzyżowanego. Niezgodne małżeństwo”, ok. 1956

Jan WAŁACH   „Niesienie Ukrzyżowanego. Niezgodne małżeństwo”, ok. 1956
Author
Title
„Niesienie Ukrzyżowanego. Niezgodne małżeństwo”, ok. 1956
Details

drzeworyt, bibułka, 21,5 x 35,5 cm,
sygn. oł. l.d.: Jan Wałach

  • droit de suite
Cena:
1 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy, muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. 16970, „Niesienie Ukrzyżowanego. Niezgodne małżeństwo”, ok. 1956 - kontakt

Jan WAŁACH   „Niesienie Ukrzyżowanego. Niezgodne małżeństwo”, ok. 1956
Kontakt

powrót