Maria WALLIS „Młodzi w strojach śląskich”, 1962

Maria WALLIS  „Młodzi w strojach śląskich”, 1962
Author
Title
„Młodzi w strojach śląskich”, 1962
Details

linoryt, 14,7 x 19,9cm,
sygn. oł. l.d.: Wallis / pieczęć ASP Kraków/Katowice.

Cena:
Sprzedane

Prezentowany linoryt był zamieszczony w Tece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Oddział w Katowicach, wydanej z okazji jubileuszu 25-lecia oddziału. Teka zawierała kartę tytułową i 12 prac graficznych uczniów oddziału z lat 1947-1962 (bez spisu), każda praca była opatrzona okrągłą pieczęcią ASP Kraków / Katowice. Tekę wydano w 1962 w nakładzie 200 egzemplarzy.

Poz. 16501 530 zł, „Młodzi w strojach śląskich”, 1962 - kontakt

Maria WALLIS  „Młodzi w strojach śląskich”, 1962
Kontakt

powrót