Zofia RYDET „ Mirów. Ruiny zamku”

    Zofia RYDET „ Mirów. Ruiny zamku”
Author
Title
„ Mirów. Ruiny zamku”
Details

fotografia czarno-biała, 30 x 39,5cm.
Na odwrocie pieczęć autorska: ZOFIA RYDET / E.F.I.A.P. czł. ZPAF / Gliwice / Wybrzeże Wojska Polskiego 5, oraz autorski tytuł flamastrem: Mirów.

  • opłata droit de suite.
Cena:
500 zł

Wybitna przedstawicielka polskiej fotografii, urodzona w Stanisławowie, po wojnie mieszkała kolejno w Rabce, Bytomiu, w 1961 osiadła w Gliwicach, gdzie uczyła fotografii na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i aktywnie współpracowała z miejskim Towarzystwem Fotograficznym. Wcześnie zetknęła się ze światową fotografią reportażową i dokumentacyjną, poza nurtem społecznym uprawiała fotografię nawiązującą do stylistyki surrealizmu. Jest autorką kilkunastu cykli fotograficznych, prace artystki były publikowane w albumach autorskich. W 1993 i 1995 Muzeum w Gliwicach zorganizowało artystce wystawy indywidualne, wystawę monograficzną prac Zofii Rydet przygotowało w 1997 Muzeum Sztuki w Łodzi.

Poz. 15870, „ Mirów. Ruiny zamku” - kontakt

    Zofia RYDET „ Mirów. Ruiny zamku”
Kontakt

powrót