Stefan SUBERLAK „Miasteczko”, 1962

Stefan SUBERLAK  „Miasteczko”, 1962
Author
Title
„Miasteczko”, 1962
Details

linoryt, 17,3 x 24,8cm, sygn. oł. p.d.: Suberlak.; l.d. okrągła pieczęć ASP Kraków / Katowice

  • droit de suite
Cena:
800 zł

Prezentowany linoryt był zamieszczony w Tece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Oddział w Katowicach, wydanej z okazji jubileuszu 25-lecia oddziału. Teka zawierała kartę tytułową i 12 prac graficznych uczniów oddziału z lat 1947-1962 (bez spisu), każda praca była opatrzona okrągłą pieczęcią ASP Kraków / Katowice. Tekę wydano w 1962 w nakładzie 200 egzemplarzy.

Malarz, grafik, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym, uczeń katowickiego Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Brał udział w licznych międzynarodowych wystawach zbiorowych (biennale w Lugano, Ljubljanie, Sao Paulo, Tokio). Miał wiele wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu polskich muzeach, za granicą m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Tokio, w zbiorach Kongresu USA w Waszyngtonie. Powtarzającym się tematem prac artysty jest wieś, postrzegana poetycko i z humorem, często w klimacie nieco surrealistycznym, bliskim twórczości Breughla i Chagalla.

Poz. 16511, „Miasteczko”, 1962 - kontakt

Stefan SUBERLAK  „Miasteczko”, 1962
Kontakt

powrót