Witold CHOMICZ „Madonna Zielna. Święta Rodzina Józef Maria i Dziecina”, 1934

Witold CHOMICZ   „Madonna Zielna. Święta Rodzina Józef Maria i Dziecina”, 1934
Author
Title
„Madonna Zielna. Święta Rodzina Józef Maria i Dziecina”, 1934
Details

drzeworyt kolorowany akwarelą, 25,5 x 24,5 cm,
sygn. oł. p.d.: W. Chomicz, na klocku monogramem l. i p.d: W CH; l.d. oł. technika i dedykacja: Oryg. Drzeworyt, Pani J Mgr Bartków ofiaruje Chomicz.
Na odwrocie drukowana nalepka autorska z tekstem długopisem: Madonna Zielna / data wykonania pracy 1935 rok Technika drzeworyt wzdłużny dłutem wykonany, oraz pieczęć artysty: Witold Chomicz / Prof. Akademii Sztuk Pieknych / Kraków ul. Grodzka 60 m. 6.
Prezentowaną grafikę obecny właściciel otrzymał bezpośrednio od Witolda Chomicza.

  • opłata droit de suite
Cena:
1 200 zł

Malarz, grafik, zajmował się także kowalstwem artystycznym i witrażownictwem. Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Krakowie i w ASP w Warszawie. Od 1934 roku był wykładowcą w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych, a 1950 roku został profesorem w krakowskiej ASP, gdzie kierował Katedrą Grafiki Książki. Inspirował się sztuką ludową i krakowskim folklorem.

Poz. , „Madonna Zielna. Święta Rodzina Józef Maria i Dziecina”, 1934 - kontakt

Witold CHOMICZ   „Madonna Zielna. Święta Rodzina Józef Maria i Dziecina”, 1934
Kontakt

powrót