Jan WAŁACH „Madonna karmiąca łyżką”

Jan WAŁACH  „Madonna karmiąca łyżką”
Author
Title
„Madonna karmiąca łyżką”
Details

drzeworyt, bibułka, 17,2 x 12,4 cm,
sygn. oł. p.d.: Jan Wałach

  • droit de suite
Cena:
Sprzedane

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy, muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. 15259 525 zł, „Madonna karmiąca łyżką” - kontakt

Jan WAŁACH  „Madonna karmiąca łyżką”
Kontakt

powrót