Jan NOWAK „Macierzyństwo”, 2004

    Jan NOWAK   „Macierzyństwo”, 2004
Author
Title
„Macierzyństwo”, 2004
Details

linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej,
60,3 x 49,3cm, sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 2004 r.; oł. l.d.: Linoryt 8/15 „Macierzyństwo”, monogramem płycie l.d.: JN 2004.
Odbitkę prezentowanej grafiki posiada w swoich zbiorach Muzeum Śląskie w Katowicach.

Cena:
2 200 zł

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków „Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
( Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuka akademicką. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132).

Poz. , „Macierzyństwo”, 2004 - kontakt

    Jan NOWAK   „Macierzyństwo”, 2004
Kontakt

powrót