Jan WAŁACH „Kościół w Wiśle”

Jan WAŁACH   „Kościół w Wiśle”
Author
Title
„Kościół w Wiśle”
Details

drzeworyt, 41,7 x 28,5 cm,
sygn. ołówkiem p.d.: Jan Wałach; l.d. oł.: 500 zł.

  • opłata droit de suite
Cena:
1 800 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca, skąd udał się na dwuletnie stypendium do Paryża. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej, z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wie dokumentował wiat robót chłopskich, prozaicznych zdarzeń codziennych. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. 17260, „Kościół w Wiśle” - kontakt

Jan WAŁACH   „Kościół w Wiśle”
Kontakt

powrót