Wiktor GOSIENIECKI "Kościół w Warszowicach w powiecie pszczyńskim", 1925

Wiktor GOSIENIECKI
Author
Title
"Kościół w Warszowicach w powiecie pszczyńskim", 1925
Details

autolitografia z teki "Zabytki Sztuki Rodzimej Polski Zach. Zeszyt 3 Woj. Śląskie", Poznań 1925, tabl. 35,
18 x 27 cm,
sygn. monogr. na kamieniu p.d.: AWG,
pod grafiką napis ołówkiem: Kościół w Warszowicach pow. Pszczyński, Wiek XVII.

  • opłata droit de suite
Cena:
430 zł

Malarz, grafik, konserwator, pedagog, kształcił się w szkole rzemieślniczej w Berlinie, naukę kontynuował w Kunstgewerbeschule i w szkole S. Grocholskiego w Monachium. Odbył podróże do Włoch, Francji, Galicji Wsch. Na stałe osiadł w Poznaniu, gdzie był jednym z założycieli Szkoły Sztuk Zdobniczych. Wysiedlony z Poznania w latach okupacji, wrócił tam już w 1945. Współpracował z St. Witkiewiczem, jest autorem dekoracji wnętrza Muzeum Tatrzańskiego. Wykonał liczne polichromie w kościołach Wielkopolski i Pomorza. Projektował witraże. Jego cykl litografii "Zabytki Sztuki Rodzimej Polski Zachodniej", który opracowywał niemal do końca życia, ma poza walorami artystycznymi ogromne znaczenie dokumentacyjne.

Poz. 16469, "Kościół w Warszowicach w powiecie pszczyńskim", 1925 - kontakt

Wiktor GOSIENIECKI
Kontakt

powrót